GARANCIJA NA PROTETSKI RAD VRIJEDI:

  1. Kod djelomičnog pucanja ili loma proteze, keramike ili konstrukcije mosta, kao i posljedice nedostatka prilikom izrade rada. Ordinacija će o svom trošku ispraviti nedostatke.
  2. Prilikom boli zuba koji je endodontski tretiran (endodoncija) u našoj ordinaciji, a nosač je krunice ili mosta, najkasnije 12 mjeseci od trajnog cementiranja.
  3. Prije trajnog cementiranja prilikom probe, obvezujemo se otkloniti sve nedostatke na koje pacijent sugerira i koji su mogući (veličina, oblika, boja samo na tamniju nijansu).Nakon suglasnosti i trajnog cementiranja kao i predajom protetskog rada, u slučaju promjene mišljenja pacijenta oko boje, materijala, oblika, rasporeda krunica i slično, a ukoliko nije moguće obaviti željene izmjene bez oštećenja protetskog rada, pacijent snosi daljnje troškove izmjene.
  4. Kada se pacijent drži uputa za higijenu, pravilno održava protetski rad i dolazi na redovite kontrole – najmanje 2 puta u prvoj godini i nakon toga jednom godišnje. Prilikom radova u garantnom roku ordinacija ne snosi nikakve druge troškove (prijevoza, smještaja i sl.).

GARANCIJA NA PROTETSKI RAD NE VRIJEDI:

1.   Ukoliko se pacijent ne pridržava higijenskih uputstava kao i nedolazak na propisane godišnje kontrole.

2.   Kod neliječenog paradontitisa, dijabetesa, epilepsije, kemoterapije, zračenja, osteoporoze – koji u znatnoj mjeri mogu utjecati na stanje zubi, kosti sluznice i protetskih radova.

3.   Ukoliko do loma protetskog rada ili zuba nosača dođe uslijed traume,pri žvakanju(tvrdi predmet) nezgode,pada..

4.   Bilo kakve intervencije u drugoj ordinaciji na protetskom radu i implantatima, bez naše pisane suglasnosti – direktno na protetskom radu i implantatima kao i izmjene okluzije i artikulacije (zagriza) sa nepravilnim ispunima, gdje dolazi do nesrazmjernog opterećenja protetskog rada ili implantata.

5.   Kada je pacijent upoznat sa stanjem zuba, vezanih za protetski rad (Ortopan, RTG) koji bi mogli izazvati moguće komplikacije, a žele ih uključiti u protetski rad. Ta stanja su najčešće: klimanja zuba nosača, neadekvatne nadogradnje, liječenja, nenapunjeni kanali, neaktivni kronični procesi i sl.