Implantati

Su dio protetskokirurške terapije kojom se nadomješta jedan ili više izgubljenih zubi. To su titanski vijci koji se postavljaju u čeljust i nakon nekoliko mjeseci(3-5) srastanja sa kosti, mogu se koristiti za daljnji tijek protetske terapije. Ukoliko ne postoji dovoljna količina kosti, potrebno je istu nadograditi nekoliko mjeseci prije ili na samoj ugradnji implantata ukoliko postoji primarna retencija istih. Nakon otvaranja implantata formira se gingiva za ležište suprastrukture i postupak traje 10-15 dana. Na implantat se najprije postavlja supra struktura (abutment)ili nadogradnja, a na supra strukturu pojedinačna krunica, krunica kao dio mosta ili zubna proteza vezana za implantat različitim vezama(lokator, kugla, prečka). Krunica se najčešće cementira, a može biti vezana i minijaturnim vijcima za supra strukturu. Pored mogućnosti implantata kao sidrišta za krunice i mostove, može se koristiti kao sidrište za proteze. U mojoj ordinaciji koristi se više vrsta kvalitetnih implantata. Sama ugradnja implantata je bezbolna i u lokalnoj anesteziji. U protetskoimplantoloskoj terapiji u zadnje vrijeme se cesto koriste metode istovremene ugradnje implantata i opterećenja protezom gdje se na 4 implantata ugrađuje akrilatna proteza koja se nakon nekoliko mjeseci yamjenjuje trajnom skeletiranom protezom. Na samo dva implantata preko posebnih veza <kugla,lokator i sl.> može se fiksirati nova a i postojeća proteza.