Terapija ozonom

Već dugi niz godina koristim Ozon terapiju kao veoma korisno sredstvo u mnogim područjima svakodnevne prakse, najčešće u terapiji nakon kirurgije, implantacije i vađenja zuba gdje svojim terapeutskim djelovanjem višestruko ubrzava tijek oporavka tkiva i srastanje rana. Koristim ga kod tretiranja početnog karijesa gdje nije zahvaćeno dublje tkivo kod parodontoze i upale gingive kao i u završnoj fazi punjenja korijenskih kanala i dr.