Protetika

Protetika je specijalistička grana koja se bavi zbrinjavanjem funkcionalnih i estetskih nedostataka zubne šupljine. Dijeli se na mobilnu i fiksnu. Mobilna protetika nedostatke rješava protezama (parcijalna, totalna), koje se rade se od akrilata ili kombinacija metal-akrilat. Djelomična proteza može se sidriti na preostale zube kvačicama ili posebnim vezama (ankerima). Fiksna protetika sve više istiskuje mobilnu i pogotovo rješavanjem bezubosti korištenjem implantata. Fiksna protetika podrazumijeva izradu pojedinačnih krunica kao i više krunica vezanih u most a sidri se najčešće cementiranjem na zub nosač ili implantat.. Najčešći materijal za izradu krunica i mostova je u današnje vrijeme bezmetalna keramika. Isto tako postoji keramika na metalu, gdje je metalna konstrukcija pokrivena keramikom. Inleji i Onleji obično nadoknađuju veće nedostatke zuba. Mogu se raditi od metala (zlatne legure), kompozita, kao i od keramike. Ljuskice su protetski nadomjestak kojim se lijepljenjem obično nadoknađuje vidljivi dio zuba. Zbog svoje male debljine i lomljivosti, bitan je pravilan izbor materijala kao i način ljepljenja. Posebno bih htio naglasiti da u koliko je moguće, pokušavam spasiti zaostale korijene zubi i upotrijebiti ih kao nosače krunice ili mosta. Prije toga potrebno je naravno napraviti napraviti nadogradnju, a preporučio bih lijevane individualne metalne nadogradnje (Wiron, zlato)ili cirkonij nadogradnje, jer su te nadogradnje po mom mišljenju puno stabilnije i trajnije od konfekcijskih štiftova i fiberglass nadogradnji .Uz samo dva dobra korijena sa lijevanim nadogradnjama može se napraviti stabilna teleskop proteza. Teleskopi se cesto rade u mojoj ordinaciji a mogu se kombinirati sa postojećim zubima, implantatima i sl.