AKCIJSKA PONUDBO

Implantat-

od 450E(01.06.-20.06.19)

Izbjeljivanje zubi

250E----------------

Bezmetalna kruna i ljuskica

250E----------------

Clean Aligner

1100E----------------

Close Menu