Kieferorthopädie

Ortodoncija, odnosno ortodontska terapija podrazumijeva postavljanje zuba u najbolji mogući položaj te postizanje harmonije usta i čeljusti. Ortodontske bravice danas zadovoljavaju visoke kriterije estetike tako da su jedva primjetne. Sve veći broj odraslih pacijenata odlučuje se za ortodontsku terapiju kako bi između ostalog stvorili dobre temelje za daljnju protetsku ili implantološku rekonstrukciju.poliklinici Imed dozvoljava da terapija bude brže gotova i da sve manje smeta pacijentu.
Cilj ortodoncije nije isključivo estetika. Ortodontska terapija često se koristi kod rješavanja bolnih stanja i poremećaja žvačnog sustava. Pravilan položaj zubi u čeljusti i njihovi pravilni međusobni kontakti osiguravaju ravnomjeran prijenos žvačnog tlaka koji smanjuje opterećenje pojedinog zuba.To znači da čuva potporno tkivo zuba od preopterećenja i propadanja, a samim tim produžuje životni vijek zuba, odnosno, štiti ih od ispadanja. Ortodontska terapija danas nije luksuz, ona je potreba koja se ne smije zanemariti, a pozitivne posljedice ortodontske terapije su trajne.Razvojem novih ortodontskih materijala i tehnika, fiksni su aparati postali znatno ugodniji za nošenje, a smanjio se i broj potrebnih kontrolnih posjeta tijekom terapije. Fiksni ortodontski aparati pričvršćeni su na zube na takav način da ih može ukloniti samo terapeut (ortodont). Prednost je tih aparata u tome što se u aktivnom dijelu terapije brže postižu rezultati, jer sile djeluju stalno, a rezultati su precizniji.